Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/adminx/public_html/index.php on line 7

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/adminx/public_html/index.php:7) in /home/adminx/public_html/index.php on line 2
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı | Brothers & Partners
İletişim : +(90) 212 285 0911
2019-09-18 17:29:14

Türkiye’de 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu sonrası farklı Kurum bünyelerinde yürütülen sosyal güvenlik uygulamaları Sosyal Güvenlik Kurumu altında tek çatı modeliyle farklı bir yapıya bürünmüştür.

Yeni Kurumla birlikte sosyal güvenlik reformu amacıyla kabul edilen hükümleri içeren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun birçok hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesiyle, bu kanunla mülga kılınan eski sosyal güvenlik kanunlarının bazı hükümleri günümüzde halen yürürlüğünü sürdürmektedir. Söz konusu kanunların karmaşık, geniş ve yoruma açık ve bir çok düzenlemenin ülkemizde ilk kez uygulama alanı bulması gibi sebeplerle, bu alandaki işlemlerin; farklı tebliğ, yönetmelik, genelge vb. düzenleyici işlemlerle yürütülmesi gereği duyulmuştur. Nitekim mevzuatın geniş ve karmaşıklığına birde Kurumun bu alanda yetişmiş eleman açığı da eklenince sosyal güvenlik uygulamaları içinden çıkması güç bir duruma gelmiştir.

Hal böyleyken işverenlere önemli hukuki ve cezai sorumluluklar yüklenilmiştir. Yükümlü olunan bildirimler ile idari para cezası öngören fiilerin sayısı artırılmış ve sosyal güvenlik alacaklarından işverenler; şirket ortakları, üst düzey yöneticileri ile işveren vekilleri birlikte sorumlu tutulmuştur. İşyerlerinin tutması gerekli kayıt ve belgelerin çeşitleriyle bunların saklama süreleri artırılmıştır. Bununla birlikte işyerlerinin birçok konu başlığı altında denetime tabi tutulması öngörülmüştür. Diğer taraftan işverenlere ağır yükümlülükler getiren reform teşvikler gibi işverenlere önemli avantajlar sağlanılmıştır.

Özetle sosyal güvenlik mevzuatı uygulamaları, şirketlere önemli fırsatlar getirirken, diğer yandan da ağır yükümlülükler yüklemesiyle yapılan inceleme ve soruşturmalarda ciddi riskler doğurmaktadır. Bu kapsamda Brothers&Partners şirketlerin yapılarını sosyal güvenlik mevzuatına uygun hale getirerek risklerini minimuma indirmekte, istihdam teşvikleri fırsatlarının verimli ve etkin kullanmasını sağlamaktadır. Özellikle sosyal güvenlik reformundan sonra sosyal güvenlik uygulamalarında ciddi denetim tecrübesine sahip devletten ayrılma müfettiş kadromuzla bu alanda çözüm odaklı hizmet sunmaktayız.

Modern anlamda iş hukuku uygulamaları, ise Batı Avrupa’da meydana gelen sanayi devrimi sonrasında işçilerin ağır çalışma koşullarından etkilenerek işçilerin korunması merkezli olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemizde de işçi, işveren ve devlet arasındaki iş hukuku uygulamaları bu eğilimden esinlenen 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gibi temel kanunlar uyarınca yürütülmektedir.

İş hukuku uygulamalarının işçi odaklı şekillenmesi sebebiyle kanun koyucunun işverenleri bu alanda önemli yükümlülüklere tabi tuttuğu, söz konusu yükümlülüklere aykırılıklar halinde ise ciddi idari ve cezai yaptırımlar uyguladığı görülmektedir. Diğer taraftan artan ve gittikçe karmaşık bir hale gelen iş mevzuatının takibi ve uygulanması işverenler için gittikçe zorlaşmıştır.  İş hukuku uygulamalarında işverenler tarafından riayet edilmesi gereken usul ve esas kurullarına uyulmaması halinde uygulanan yaptırımlar (ceza, tazminat, dava masrafları) işverenlere önemli maliyetler oluşturmaktadır.

Söz konusu maliyetlerin azaltılmasına yönelik olarak ; Brothers&Partners kamuda mevzuat ve uygulama tecrübesine sahip eski Çalışma Bakanlığı Müfettişleri ve hukukçulardan oluşan profesyonel ekipleri ile bu alandaki işveren uygulamalarını yönlendirilmekte, değişen mevzuat sürekli takip edilerek işveren müstahdemleri sürekli bilgilendirilmektedir. Bununla birlikte iş hukuku uygulamalarında karşılaşılan olağan dışı durumlarda işlemlerin nasıl tesis edileceğine dair bilirkişi görüşü sunmaktadır. Ayrıca işverenlerin bu alandaki tüm süreçleri incelenerek, mevzuata aykırı durumlar tespit edilip, risklerin azaltılmasına yönelik önerileri içeren inceleme raporu sunulmaktadır. Bu raporla işverenler mevcut uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmakta, riskli ve hukuki sorumluluk doğurabilecek işlemlerini düzeltme fırsatı bulmaktadır.

Bülten Aboneliği

Ne zaman güncellensin?

E-Mail adresinizi girerek bültenimize abone olduğunuz taktirde, seçtiğiniz güncellemeler hakkında yeni ve önemli birşey olduğunda tarafınıza mail gönderilecektir.